Zeleni karton

Kod nas možete dobiti zeleni karton ukoliko imate polisu AMS Osiguranja.

 

POSEDOVANJE ZELENE KARTE OBAVEZNO JE kada se ulazi na teritoriju sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko
Zelenu kartu osiguranja, za gore pomenute zemlje u kojima je ona i dalje obavezna, izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti.
Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je poneti:

 • Polisu obaveznog osiguranja na uvid;

 • Saobraćajnu dozvolu;

 • Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja;

 • Cena zelene karte u AMS Osiguranju je, od 01.07.2014, 2000,00 dinara.