Prenos vlasništva


Kompletan prenos vlasništva nad vozilom ili plovnim objektom završavamo umesto nas. 

Najpovoljnija overa ovlašćenja na licu mesta!