Kancelarijske usluge

 

Pružamo usluge "spoljne" kancelarije: 

 • priprema dokumentacije za učešće na tenderima,
 • praćenje i pronalaženje tendera pogodnih za Vaše učešće,
 • usluge call centra,
 • digitalizacija dokumentacije radi bezbednog čuvanja, 
 • kopiranje,
 • skeniranje,
 • popunjavanje obrazaca,
 • prijem i slanje elektronske pošte,
 • očitavanje biometrijskih dokumenata,
 • daktilografske usluge,
 • usluge prevoda sa engleskog jezika,
 • usluge procene i veštačenja građevinske struke od strane sudskog veštaka...

 

Razne usluge "spoljne" kancelarije koriste brojna pravna lica, sudski izvršitelji, javni beležnici, advokati i fizička lica.