Kasko osiguranje

AUTO KASKO OSIGURANJE

Automobil je za svakog od nas ozbiljna investicija, izložena različitim rizicima na koje nemamo velikog uticaja: oštećenja u saobraćaju, oštećenja van saobraćaja, krađa...

Rizike u saobraćaju ne možemo sprečiti, bilo da je naša greška, greška drugih ili, jednostavno, sticaj okolnosti. Možemo imati manje ili više sreće, ali sa porastom broja automobila, smanjenjem opšte kulture u saobraćaju i realno lošim stanjem puteva, verovatnoća oštećenja se svakim danom povećava.

Oštećenja van saobraćaja su još veći problem. Ako vozilo nije pod našim nadzorom, a najčešće nije, ne možemo ništa učiniti da ne dodje do ogrebotina, udara, razbijanja farova ili stakla, namernih oštećenja ili oštećenja zbog „više sile“. Ostaje nam samo da se uzdamo u sreću.

Kradje automobila su realnost - pronalaženje ukradenih automobila, nije. Ako konstatujete jednog jutra da  vašeg autromobila nema na parkingu, možete učiniti samo jednu od dve stvari: da organizujete ličnu potragu ili da se oprostite od svoje imovine. U oba slučaja ste na gubitku.


AMS Osiguranje Vas lišava svake brige!


Auto kasko osiguranjem motornih vozila su pokrivene štete nastale od:

    saobraćajne nezgode,
    elementarnih nepogoda,
    pada ili udara nekog predmeta,
    požara,
    udara groma
    eksplozije,
    grada,
    manifestacija ili demonstracija,
    zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica;
    poplave, bujice i visoke vode, itd.

Zaključivanjem polise auto-kasko osiguranja kod AMS Osiguranja obezbeđujete nadoknadu štete, u realnom iznosu i najkraćem mogućem roku, dok tehnička služba AMS Osiguranja preuzima brigu o samom automobilu do njegovog povratka u prvobitno stanje.

Za više informacija o uslovima Auto kasko osiguranja, ka i za naručivanje on-line polise Auto kasko osiguranja posetite www.ams.co.rs


OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA

Nezgode se ne mogu predvideti ili sprečiti, ali ono što možemo učiniti je da uz odgovarajuće kvalitetno osiguranje, posledice nezgode učinimo manje neprijatnim.

Posledice nesretnog slučaja mogu biti razne – od smrti osiguranika, njegovog potpunog ili delimičnog invaliditeta, prolazne radne nesposobnosti kao i narušeno zdravlje koje zahteva lečenje.

Upravo su to momenti kada zbog nepredvidljivosti koju budućnost nosi, Vi i Vaša porodica trpite dodatno finansijsko opterećene od posledica nesrećnog slučaja.

Šta je nesretni slučaj (nezgoda). Nesretni slučaj (nezgoda) je svaki iznenadni i od volje osiguranika, nezavisni događaj koji ima za posledicu:

    njegovu smrt;
    potpuni ili delimični invaliditet;
    prolaznu nesposobnost za rad;
    narušeno zdravlje koje zahteva lekarovu pomoć;

Obaveza osiguravača je da pokriva rizik nezgode, ostvaren pri i izvan obavljanja redovnog zanimanja.

„AMS Osiguranje“ nudi između ostalih, sledeće vrste osiguranja od nezgode:

    osiguranje lica pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja;
    osiguranja lica u motornim vozilima i pri upražnjavanju posebnih delatnosti;
    osiguranje dece i školske omladine;
    osiguranje gostiju, posetilaca i turista sa osiguranjem odgovornosti;
    osiguranje potrošača, pretplatnika, štediša i sl.;
    ostala posebna osiguranja i
    obavezna osiguranja putnika u javnom saobraćaju.