Članstvo u AMSS

Kao zvaničan partner AMSS-a, ovlašćeni smo da vršimo prijem novih članova u AMSS.